Utilizarea site-ului (incluzând accesul, navigarea și cumpărarea serviciilor de pe acest site) constituie un acord implicit de respectare a termenilor și condițiilor enunțate în cuprinsul prezentului document cu toate efectele și consecințele ce decurg din aceasta.

Obiectul și Acceptarea Termenilor de Utilizare
Accesul dvs. și utilizarea Site-ului nostru, ZicDa (zicda.ro), sunt supuse și reglementate de toate legile și regulamentele în materie și acești termeni și condiții de utilizare, inclusiv orice politici sau alte condiții menționate în prezentul document și disponibile pe Site, conform modificărilor intervenite în decursul timpului („Termeni de utilizare”).Vă rugăm să citiți acești Termeni de utilizare cu atenție. Dacă nu sunteți de acord cu aceștia, vă rugăm să nu folosiți Site-ul nostru. Dacă veți continua să utilizați Site-ul nostru, vom considera că ați acceptat acești Termeni de Utilizare. Înainte de a ne oferi date cu caracter personal (inclusiv adresa de e-mail) prin intermediul Site-ului nostru vi se va solicita în mod specific să acceptați Termenii de Utilizare. Prin acceptarea Termenilor de Utilizare, sunteți de acord să respectați Termenii de Utilizare în versiunea publicată pe Site-ul nostru, la momentul vizitei dumneavoastră.

Site-ul ZicDa (zicda.ro) își rezervă dreptul de a aduce modificări în orice moment Site-ului nostru și Termenilor de Utilizare prin postarea pe Site-ul nostru, fără nici o altă notificare. Schimbările importante vor fi comunicate în maniera adecvată. Asigurați-vă că recitiți Termenii de Utilizare în mod regulat deoarece dacă accesați sau utilizați acest Site se va considera că ați fost de acord cu Termenii de Utilizare în versiunea publicată pe Site-ul nostru la momentul vizitei dumneavoastră.

Prin folosirea paginii web „www.zicda.ro” („Serviciul”), sunteți de acord cu următorii Termeni și condiții („Termeni de Utilizare”).

Termeni de bază
Sunteți de acord că aceste Condiții de Utilizare, precum și relația dintre părți, vor fi exclusiv reglementate de legile din Romania fără intenția de a intra în conflict cu principiile dreptului sau a convențiilor internaționale. Autoritatea exclusivă pentru soluționarea litigiilor sunt instituțiile autorizate din București, România.

Crearea unui cont este gratuita si implica acceptarea acestor "Condiții de Utilizare".

Sunteți responsabil pentru realizarea invitației folosind uneltele puse la dispozitie de catre aces site.
Sunteți responsabil pentru toate materialele postate în cadrul invitației dumneavoastră virtuale (text și poze).
Un serviciu de consultanța în vederea uitilizarii site-ului pentru a configura invitația vă poate fi pus la dispoziție contra cost în funcție de disponbilitatea acestui serviciu.

Nu aveți dreptul să utilizați Serviciul pentru orice scop ilegal sau neautorizat. Nu ar trebui, în timp ce utilizați Serviciul, să violați vreo lege în jurisdicția dumneavoastră (inclusiv, dar nelimitat, de legile dreptului de autor).

Clientul se angajează să nu hărțuiască, amenințe, să abuzeze sau să vătame în vreun fel furnizorul de Servicii sau alți Utilizatori ai acestui serviciu.

Comanda serviciului de consultanta pentru invitații virtuale
Comanda se realizează prin completarea formularului aflat pe site-ul ZicDA (zicda.ro) „http://www.zicda.ro/comanda/”.

Trebuie să furnizați numele dumneavoastră complet și legal, o adresa de e-mail validă, precum și orice alte informații solicitate în vederea finalizării procesului de comandă.

Termenii conținutului Serviciului
Codul Sursă al Serviciului este protejat de drepturile de autor. Clientul nu are dreptul de a copia, distribui, modifica, închiria, împrumuta, vinde, crea lucrări derivate, decompila sau de a încerca să extragă codul sursă al Serviciului sau orice parte a acestuia fără acordul scris al proprietarului.

Furnizorul de Servicii nu oferă un conținut prestabilit, însă, atât el, cât și reprezentantul acestuia au dreptul (dar nu și obligația), la propria discreție, de a refuza sau a elimina orice conținut care este disponibil prin intermediul Serviciului. Clientul se angajează să nu creeze, transmită, afișeze sau să pună la dispoziție orice conținut ce este ilegal, dăunator, amenințător, abuziv, hărțuitor, nesincer, defăimător, vulgar, obscen, care invadează intimitatea altei persoane (inclusiv viruși sau orice alte coduri distructive).

Condiții Generale
Site-ul nostru nu va fi întotdeauna disponibil și poate avea anumite erori. Acesta este furnizat pe principiul „așa cum este” si „așa cum este disponibil”, și în măsura permisă de lege, fără garantări, condiții sau garanții de orice fel. Nu avem nici o obligatie de a actualiza informațiile de pe Site-ul nostru, cu excepția cazului în care se prevede altfel în legislația în vigoare. Ne rezervăm dreptul de a modifica, edita, șterge, suspenda sau întrerupe, temporar sau permanent, Site-ul nostru și/sau informațiile, materialele, produsele și/sau serviciile disponibile prin acesta.

Serviciile site-ului ZicDa (zicda.ro) sunt oferite pe baza informatiilor furnizate de către client.

Sub rezerva următoarei secțiuni, noi, în propria noastră capacitate, excludem orice răspundere (fie pe bază de contract sau pe orice altă bază) care decurge din sau în legătură cu accesul sau utilizarea Site-ului nostru sau oricărui site web cu care este legat, în măsura permisă de legislația în vigoare. Această excludere se aplică, dar nu se limitează la:

pierderi cauzate de indisponibilitatea Site-ului sau a defectelor tehnice ale Site-ului; pierderea de date; pierderi cauzate de atacul de tip refuz serviciu, viruși sau alte materiale dăunătoare tehnologic; pierderea de venituri sau profit sau de economii anticipate; pierderi rezultate din împrejurări independente de voința noastră rezonabilă și pierderi care nu sunt previzibile în mod rezonabil.

Nu căutăm (și nici unul din acești Termeni de Utilizare nu au această destinație) să excludem sau să limităm răspunderea și nici o excludere sau limitare a răspunderii nu se aplică în următoarele cazuri:

pierderi sau daune cauzate de fraudă, greșeli intenționate sau înșelăciune săvârșită cu intenție de noi; răspundere care, conform legilor în vigoare de protecție a consumatorilor sau răspundere față de produs, nu poate fi exclusă (cu toate acestea, aceste legi sunt denominate); nicio altă răspundere, care nu poate fi exclusă sau limitată în conformitate cu legislația în vigoare.

Suportul tehnic este disponibil prin e-mail.

Furnizorul de Servicii nu este răspunzător pentru orice daună directă, indirectă sau prejudicii cauzate (inclusiv pierderi de profit, pierderi de date, pierderea fondului comercial sau reputația în afaceri), care ar putea fi reclamate de către Client în urma relației acestuia cu Serviciul, inclusiv:

daune cauzate de orice modificare pe care prestatorul de Servicii o poate face în sistem; daune cauzate de orice întrerupere permanentă sau temporară în furnizarea de Servicii; daune cauzate de ștergerea, coruperea sau incapacitatea de stocare a oricărui fel de conținut al Clientului; daune cauzate de incapacitatea Clientului de a furniza informații de cont corecte furnizorului;

Utilizarea Site-ului nostru
Vă acordăm un drept limitat de a accesa și de a utiliza Site-ul nostru pentru uz propriu. Nu aveți voie: (i) să reproduceți, duplicați, copiați, vindeți, retransmiteți, distribuiți sau să exploatați Site-ul nostru, inclusiv orice parte a conținutului acestuia în orice scop, fără a obține acordul nostru scris în prealabil; (ii) să utilizați în mod derivat Site-ul nostru sau conținutul acestuia; (iii) să descărcați sau să copiați informații în beneficiul unei alte afaceri; și/sau (iv) să utilizați instrumente de extracție a datelor, roboți sau instrumente similare de colectare și de extracție de date.

Nu aveți dreptul să abuzați de Site-ul nostru prin introducerea cu bună știință de viruși sau alte materiale, care sunt rău intenționate sau dăunătoare tehnologic, prin încercarea de a obține acces neautorizat pe Site-ul nostru, sau prin atacarea Site-ului nostru printr-un atac de tip refuz serviciu (DdoS denial – of service attack ). O încălcare a acestei dispoziții poate constitui infracțiune și este posibil să vă raportăm autorităților competente pentru astfel de acte, fără a aduce atingere altor mijloace legale disponibile pentru a ne recupera daunele suferite.

Accesul sau utilizarea Site-ului nostru (sau informațiile, materialele, produsele și/sau serviciile de pe Site-ul nostru) pot fi interzise prin lege în anumite țări sau jurisdicții. Sunteți responsabil pentru respectarea tuturor legilor și reglementărilor aplicabile ale țării din care este accesat Site-ul nostru. Nu garantăm în nici un fel că Site-ul nostru (sau informațiile, materialele, produsele și/sau serviciile de pe Site-ul nostru) este potrivit sau disponibil pentru utilizare în locații din afara țării.

Ne rezervăm dreptul de a suspenda sau anula oricând accesul la Site-ul nostru (sau părți din acesta), în special dacă noi considerăm că utilizați Site-ul nostru în orice mod care este contrar oricăror dintre acești Termeni de Utilizare sau într-un mod dăunător. Dacă tipăriți, copiați sau descărcați orice parte a Site-ului nostru și/sau folosiți aceste copii sau părți ale Site-ului nostru care încalcă acești Termeni de Utilizare, trebuie, la alegerea noastră, să returnați sau să distrugeți copiile materialelor pe care le-ați efectuat și în caz de distrugere, să oferiți dovezi în acest sens.

Întregul Acord: Acești Termeni de Utilizare conțin întreaga înțelegere dintre dumneavoastră și noi cu privire la utilizarea Site-ul nostru. Nici o expunere sau declarație, orală sau scrisă, care nu este inclusă în Termenii de Utilizare nu va fi obligatorie pentru dumneavoastră sau pentru noi dacă nu a fost convenită de comun acord în scris între dumneavoastră și noi.

Acești Termeni de Utilizare și toate aspectele apărute sau legate de acești termeni și acest Site inclusiv conținutul acestuia vor fi reglementate de legea țării. Instanțele acestei țări au competență exclusivă în soluționarea litigiului, care ar putea apărea din sau în legătură cu acești Termeni de Utilizare.

Orice întrebare cu privire la Termenii de Utilizare ar trebui să fie trimisă la adresa: contact [at] zicda.com